COMISSIONS DE GAIATES DE CASTELLÓ

 • GAIATA 01 “ BRANCAL DE LA CIUTAT
 • GAIATA 02 “FADRELL
 • GAIATA 03 “PORTA DEL SOL
 • GAIATA 04 “L´ARMELAR
 • GAIATA 05 “HORT DELS CORDERS
 • GAIATA 06 “FAROLA -RAVALET” 
 • GAIATA 07 “COR DE LA CIUTAT
 • GAIATA 08 “PORTAL DE L´OM
 • GAIATA 09 “L´ESPARTERA
 • GAIATA 10 ” EL TOLL
 • GAIATA 11 “FORN DEL PLA
 • GAIATA 12 “GRAU
 • GAIATA 13 “SENSAL
 • GAIATA 14 “CASTÀLIA
 • GAIATA 15 “SEQUIOL
 • GAIATA 16 “RAFALAFENA
 • GAIATA 17 “TIR DE COLOM
 • GAIATA 18 “CRÈMOR
 • GAIATA 19 “LA CULTURAL” 
Comparteix la notícia...