Falles d´Alzira 2021…2ª Part

En la reunió amb el President de Junta, ja en bones paráules tots contents, amagueu les faques que açò está arreglat, compreume la carn al super no segueu maricons…I clar es veu que després del tiroteig…Ja son amigachos, en el trasfondo hi ha un trencall prou picoróa a la junta de 65.000 eurets que vorem com se tapa, les paraules del alcalde de la primera a la segona reunió es vèu que cambiaren de tó i se dona llum verda a la Festa Fallera de Setembre de la Empastrá…¡Oleeeee sa mare!…De entre les 9 sí que volen i les 26 que no podíen…Ara resulta que les 35 sí que podrán ixir a consumir de les nou que sí que volen ¡¡Oooooole Alzira no te recoñoscoooo!!….Shiiiit un poc de respete, i voste cuant acabe de este fandango mos veguem en la Falla del Chus que mos convidará a chupitos, pero mos podem vestir igual…Que la festa es festa i ningú mos veu….Per a mí vergonya?…¡No, lo seguent!.    
 

Enserio no m´ho puc creure lo de Alzira, i lo que ha passat pareix com si una má negra que li direm el TÍO DEL NOU, continúe jugant amb una tradició, QUE VAEN PROSTITUIR ELS APOSENTATS I ACAUDALATS DE LA ÉPOCA DEL 1950 i desde entonces a Alzira se ha quedat un visi lamentable(se repite la historia), ixe que moltes comisions elles mateixa fa decenis se la feren a conciencia a imágen i semejança de NO VOLER MONUMENT, NI PER ASPILLERA…Sino em cregueu mireu la història i voreu que una ciutat  ANOMENADA, CUASI DE BROMA, LA SEGONA POTÈNCIA MONDIAL EN FALLES, més de 20 comisions, per al AMANT DE FALLES, DONA GANES DE PLORAR i que OJO, que mai ni en aniversaris pensaren fer un Fallón i putjar tres categoríes, per a donar per lo menos UN POC DE VALENTÍA FALLERA, i demostrar QUE ALZIRA PODRÍA SER ALGÚN TIPUS DE POTÉNCIA, SI SE HO PLANTETJA DE VERES…Pèro NO, HIJO NO, EN LO AGUST QUE ESTAN MOLTES DE ELLES REDEU, ja que com no hi han discoteques o Sales de Comunions, Halloweens, Carnestoltes o d´anivesaris a la ciutat, pues els fills i amics es tenen mintjant i vegent i ficant el tocadiscos de la Falla tots els cap de setmana i si no el futbol o la partideta, i els tenen arreplegaets a jovens i majors, la mar de bé, despres no queden diners pa res, ¡¡Norrrrmal!.

 
I com estos díes han dit artistes i fallers Alzirenys de falles legendáries que sempre han apostat per fer GRANS FALLONS, resulta que les anomenades com Sants Patrons, Plaça Alacant, La Malva o Albuixarres, SORPRENENTMENT PER AL MON FALLER han apostat per el NO, i ara resulta que 26 comisions, NO VOLEN PLANTAR FALLONACO O MONUMENT, PERO SÍ FER FESTORRO, A SER POSIBLE EN LA TAULA DE LES DEL TÍO DEL 9 COMISIONS QUE HO FAN TOT ENGUANY,¡Ooooole, no se quina sesió de sine m´he perdut, pero vaaamos vamos!! ¿qué divertit se ho han montat no?¿AÇÒ QUE ES UNA BURLA O UNA CHIRIGOTADA?
 
Jo, lo que mai he trovat de recibo es que Comisions Falleres Alzirenyes desde prácticament el sèu naixer han segut sempre de 3ª o de 4ª categoría i per que no havía de 8ª sino també, i sempreeeee montant falliwes de vergonya…Pero en festa eren de les més canyeres de la ribera, en diferencia…Per eixemple Tulell-Avinguda, jo vaig ser el seu president infantil primer de la seua història…Pero de ben prompte se feren les còses malament, teníem sempre casals de luxe, teníem carpes de sirco embetjables, feiem unes cavalgades de categoría amb cotxes prestats inclús de la Familia sunyer, els camions de rostir botifarres els més bons, les begudes de marca, les nits a la falla tot dèu venía a gaudir dels festivals nocturns, teníem tulelleres de meravella, mantenidors embetxables, premits per als Faller d´Honor de categoria, que costaven una pasta…Pero la senyora Falla…Per desgracia era de segona o tercera, encara que se ficaba al llibret que estabem a Secciò Primera(Maaareta)…Clar en Premits ¿que volíem el primer premit i gastar cero menos cuatre euros i matxacar als artistes pagantlos miséries i tindre falles de especial??, ¡¡va home vá!!…I per el temps vaig aborrir una Falla que jo i els meus pares i germans Fundarem per davant de altres…I que ninguno estem perque mosatros erem de Fallón o Monument, ixes paráules que a les primeres comisions volíem tots i després se truncá per sempre, perque allí no sel volía…Este es un eixemple de tants i tants que hi han en Alzira. Perque cuant una comisió se sent segrestada per empresaris que se apropien de ixa comisió, perque volen mantindre el llistó molt alt per a la seua empresa i portar alí als clients a taula ficada i tindre la millor Festa a costa del Fallero que treballa per a ixe empresari i te que callarsen més de una, pasa lo que pasa…I per aixó es complicat arrebatar a moltes comisions la plasa, perque les tenen atornillaes al poder de famílies que pesen i la falla que lluitá son pare o no, la tenen recluida per a dells.
 
Després de la megua experiència en Tulell, mai més he segut Faller, perque aquelles males experiéncies te dixen tocat en el cor per sempre i no t alçes mai per atra comisió, i sé que per el temps mos seguiren atres fallers legendaris de famílies completes tot i per culpa de les matèixes persones que a mosatros mos tiraren de allí en males maneres…També en males experiències de amics meus que allí mos criarem i de molts altres fallers que ballaren en els mateixos lluitadors de sumo i tingueren que anarsen i deixarla tal cual…
 
Eren els anys noranta, jo em fixava en altres comisions de renom com Albuixarres, Camí Nou, El Mercat, Sants Patrons o la Plaça Major que se dixaven la pell en reforçar sempre el presupost per a fer bonísimes Falles, pero em paraba el preu de les cuotes…Per els anys Putjaren a muntó Pintor Andreu, Doctor Ferrán, Plaça Germaníes, Plaça Alacant o Sant Andreu, a quina millor boooouf…Jo volía estar en elles, pero no tenía caché per a estar en elles, tampoc els amics em acompanyaven massa la veritat…La Malva, el Parc en el meu amic Xuso encarregat de Llibret o La Gallera amb Nacho se deixaven la pell cada any en fer el millor llibret del Regne, sempre optant a Gastarse molts diners en ixe llibre de paraules ben boniques i de história finísima, pèro no heu feien igual per putjar de categoría en les seues Falles, que adoptaven posicions cómodes en seccions massa baixes per al estatus social de la majoría dels seus fallers…
 
Alzira en el seu comportament Fallero de Falles, té una idiosincràsia que mai he comprés, pèro no he comprés perque si aixina com per a fer llibres SON MOLTS TIQUISMIQUIS I PERFECCIONISTES, al igual que fichar a un guioniste o un fotógraf PERQUE FA UNES FOTOS DE GRAN CUALITAT, I HEU PAGUEN MOLT AGUST, o com la Falla Tulell tenía la Banda de música MES CARA DE TOTES LES FALLES, ANY DARRERE ANY…¿I Perqué la Comisió Fallera NO BUSCA TINDRE LA MILLOR FALLA?, ¿seguent com ho es ¿LA FALLA LA PRINCIPAL PEÇA DE LA TRADICIÓ FALLERA I EN EL SEU MONUMENT NO VOLEN GASTARSE LO QUE SÍ SE GASTEN EN TOT LO DEMÉS A LO BÈSTIA??¿I perqué van a per els premits, que es atre acte que no comprenc de les LEGENDÁRIES QUE EN FALLA NO SE GASTA NI UN TORNILLO DE PRIMERA PÈRO SI QUE VOLEN EL PRIMER PREMIT?…AHÍ HEU DIXE.
 
Juanvi Vayá Climent. 
 
 
 
    
Comparteix la notícia...

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *