Falles d´Alzira 2021….

Alzira i les seues Falles 2021,  han col.cat a les comisions en opcions de Plantar i Cremar, Ofrena i tota la festa que puguen dins de la Opció A. Les comisions de Plantar Granera o Palo en una querailla o una engrunxaora en equilibri ixos estarán dins de la OPCIÓ B i 19 comisions, de moment que no plantarán res ni farán festa, aixó sí, se anirán a les atres falles segur, ixos están dins de la denominada OPCIÓ C.

Seguixc pensant que ademés de les espinetes que portavem sanitàries els Alzirenys i els seus Fallers, Falleres i Artistes Fallers i la resta de treballadors que son contractats per una Comisió Fallera i molts vivíen de aixó, sé de segur que pocs se han ficat la má al cor a vore que pensa  la majoría reialment de ixe dictámen negatiu, per tots conegut?. Creg que no ho han fet massa bé, conegent cadascuna de les comisions i lo fan en tants anys, pèro la seua gent i la seua Història es Mereixen molt més respecte, pense jo, del que anit en la reunió de Presidents d´Alzira votaren la majoría a falta de dos comisions, que segurament entrarán dins del Flamant Grup B, aon 19 Falles HAN DIT NO, com per eixemple; l´Alquerieta(En Falla Feta), Albuixarres(En Falla Feta)(La Gran Sorpresa 1), Sant Joan que podría haver plantat cualsevol còsa, Pere Morell que en dos ninots com sempre podría haver plantat algo, també en este grup están Pere Esplugues, El Parc, Colmenar, Sant Roc, Ana Sanchis, Pare Castells, El Forn, Sants Patrons(la Gran Sorpresa 2), Cantereríes, Ausias March, Caputxins, Tulell Avinguda, L´Alquenéncia, La Malva(Una altra sorpresa) i Plaça Alcant, (La 4ª Sorpresa) i totes estes comisions, de forma unánime han decidit la opciò C que es la de  NO PLANTAR I CREMAR RES DE RES.


Per altra part ELS VALENTS QUE ENCARA AGUANTEN LA BANDERA DE QUE SEGUEM SEGONA POTENCIA MUNDIAL EN FALLES, han segut de moment soles 7 comisions QUE LLUITEN PER EL SÍ VOLEM FALLA, de les 34, que han pensat i sopesat pros i contres concienzudament i son les que la história els recordará com per eixemple Sant Andreu, Sagrada Familia(Sorpresa 1ª, que no estiga en LA OPCIÓ C), Plaça Major, El Mercat, Camí Nou, Hernán Cortés(Sorpresa 2ª que no estiga en la OPCIÓ C) y Germaníes, comisions estes que han decidit SÍ PLANTAR I CREMAR, vegent les mateixes carències que la resta de comisions, en tots els sentits, pèro que el sentiment per la falla i el voler PLANTAR, després de dos anys lis ha dit “VA TANQUEM ELS ULLS MOS VEGUEM, DISFRUTEM I CREMEM” i de ixa forma ha prevalgut per damunt de desitjos, de ays maress i de aguardar la roba a vore, a vore, a vore si venen temps millors no?, ha prevalgut ixe sentiment fonamental de tot fallero que vol sa falla sempre, pues aixó ha segut lo que la resta de Comisions han pensat…Pèro, per a mí el de la OPCIÓ C, creg que no valoren lo suficient lo que se juguen, NO HAN MIIRAT FORA DEL SEU CASAL LO QUE DEIXEN PERDRE O MORIR, i a més a més NO SABEN QUE PASARÁ DEMÁ, ni dins de cinc mesos, no saben si la situció sanitària se agreutxará més del compte i els que volen al març del 22 se quedarán per al març del 23 o del 24?…Aihí ho dixe.
 
Juanvi Vayá Climent
 
 
 
Comparteix la notícia...

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *