• El quadre ja ha sigut traslladat al Museu Històric Municipal, on es desenvoluparan els treballs per un període d’un any
  • En acabar la fase de consolidació del llenç, les tasques de restauració es realitzaran a la vista del públic
  • El regidor de Cultura, José Luis Moreno, ha subratllat “el caràcter simbòlic que té el quadre per als valencians

Ja han començat els treballs de restauració del quadre «La Immaculada Concepció i els Jurats de la ciutat de València», el llenç pintat per Jeroni Jacint Espinosa el 1662, que és una de les obres d’art més importants de les col·leccions pictòriques municipals “i que té un caràcter simbòlic per als valencians”, tal com ha destacat el regidor de Cultura, José Luis Moreno. Personal especialitzat de l’empresa adjudicatària del concurs convocat en el seu moment per l’Ajuntament ha iniciat ja la intervenció sobre la peça, uns treballs que es duen a terme en les dependències del Museu Històric Municipal i que es prolongaran per un període d’un any.

Es tracta d’un oli sobre tela de grans dimensions, 3,60 x 3,50 metres, que representa els jurats de la ciutat sota l’advocació de la Immaculada Concepció, i que va ser encarregat per estos a mitjan segle XVII en defensa del dogma marià. L’obra presenta un deficient estat de conservació, agreujat pel fet que ha sigut objecte de nombroses intervencions al llarg del temps, no totes adequades, i al fet que també ha estat instal·lat o emmagatzemat en diferents ubicacions, i en condicions irregulars al llarg dels anys.

Amb l’objectiu de recuperar l’esplendor d’una pintura estretament vinculada al municipi i al govern local, l’Ajuntament va convocar en el seu moment un concurs per a procedir a la restauració integral de la peça. Prèviament a la intervenció, el llenç va ser traslladat al Museu de Belles Arts, on s’han realitzat els estudis previs necessaris per a orientar el treball a realitzar, atés que les anàlisis no es podien fer al Museu Històric.

Una vegada concloses estes anàlisis, el llenç ja és a l’Ajuntament i ha començat la seua restauració integral, que afecta tant la consolidació del bastidor com al suport de la capa pictòrica, la neteja de pols i brutícia, la retirada de vernissos i repintades, i la consolidació general, com a pas previ a la reintegració cromàtica.

La primera de les accions, que va començar dimarts passat, dia 10, és l’eliminació de l’empaperat de protecció, una pel·lícula feta a base de paper Japó i cola orgànica natural, que ha facilitat el trasllat enrotllat en òptimes condicions i ben protegit. Una vegada a les dependències del Museu Històric, i després d’engrapar el llenç en una superfície completament plana, específica per a treballar, s’ha retirat l’empaperat amb aigua calenta, molt escorreguda, que permet eliminar qualsevol resta de cola en superfície.

Després d’eliminar tots els elements de protecció, i uns dies de repòs perquè acabe d’evaporar bé l’aigua retinguda, el següent pas serà la fixació de la pel·lícula pictòrica. Tal com han explicat les tècniques encarregades del treball, s’han marcat amb guix les zones on s’han observat alçaments (clivells) de la pel·lícula pictòrica, és a dir, les parts escrostonades o ratllades, per a poder tornar a adherir la pel·lícula al seu suport en cadascun d’estos punts.

Per a això, primer s’injecta una cola o adhesiu, natural o sintètic i, posteriorment, es planxarà el llenç, és a dir, s’aplicarà pressió, calor i humitat controlada, amb una espàtula tèrmica.

En concloure la fase de consolidació, que es realitza en horitzontal, sobre el terra, les següents fases ja seran en vertical, és a dir, sobre la paret. Per a això, es desclavarà el llenç i s’instal·larà de nou en el seu bastidor original. En esta fase, es procedirà a efectuar les labors de neteja, estucat de la preparació, reintegració cromàtica i envernissat final.

El regidor José Luis Moreno ha recordat que tots estos treballs en vertical es realitzaran a la vista del públic, que podran observar en directe la tasca de restauració, si bé el llenç estarà protegit i s’habilitarà una bastida perquè el personal especialitzat puga accedir amb facilitat a totes les zones a restaurar.