Ens han hackeat la pàgina de Facebook de «De festa en festa 2.0». No sabem exactament com, només que quan hem accedit ens hem trobat amb un altre usuari que gestionava el compte i que ha canviat el nom d’esta a «Copyrigth reporting team».

De moment podem accedir, però no ens deixa treballar, ni fer canvis destacats.  Estem fent tot el possible per a poder recuperar-la. Però creiem que és una cosa difícil d’aconseguir i el més segur és que no la tornem a recuperar.

Això suposa un revés perquè tira al fem el treball que hem fet durant estos 12 últims anys. A més suposa tornar a començar des de zero, amb tot el que això implica, i tornar a recuperar tots els seguidors que teníem.

No sabem si podrem recuperar-la però hem creat una pàgina de facebook nova:

Gràcies a tots!


𝟐𝐧 𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐓 𝐎𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋

𝐷𝑒𝑠𝑝𝑟𝑒́𝑠 𝑑𝑒𝑙𝑠 𝑢́𝑙𝑡𝑖𝑚𝑠 𝑒𝑠𝑑𝑒𝑣𝑒𝑛𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑞𝑢𝑒 ℎ𝑎 𝑝𝑎𝑡𝑖𝑡 𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙 𝑤𝑒𝑏, 𝑣𝑢𝑙𝑙 𝑎𝑔𝑟𝑎𝑖𝑟 𝑙𝑒𝑠 𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠 𝑑’𝑎𝑛𝑖𝑚𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑙𝑡𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑜𝑠𝑎𝑙𝑡𝑟𝑒𝑠. 𝐷’𝑎𝑙𝑡𝑟𝑎 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎, 𝑛𝑜 𝑠𝑜𝑙𝑠 ℎ𝑎𝑛 ℎ𝑎𝑐𝑘𝑒𝑎𝑡 𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙, 𝑠𝑖𝑛𝑜́ 𝑢𝑛𝑎 𝑎𝑙𝑡𝑟𝑎 𝑝𝑎̀𝑔𝑖𝑛𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒, 𝑎𝑖𝑥𝑜̀ 𝑣𝑜𝑙 𝑑𝑖𝑟 𝑞𝑢𝑒 𝑚’ℎ𝑎𝑛 ℎ𝑎𝑐𝑘𝑒𝑎𝑡 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑢 𝐹𝑎𝑐𝑒𝑏𝑜𝑜𝑘 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙. 𝐽𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑎̀ 𝑎𝑟𝑟𝑒𝑔𝑙𝑎𝑡, ℎ𝑒 𝑐𝑎𝑛𝑣𝑖𝑎𝑡 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑠𝑒𝑛𝑦𝑎, 𝑒𝑡𝑐…

𝐷𝑒 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡, 𝑙𝑎 𝑝𝑎̀𝑔𝑖𝑛𝑎 𝑜𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑗𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑛𝑜𝑢 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑛𝑡, 𝑝𝑒𝑟𝑜̀ 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑖𝑛𝑑𝑟𝑒𝑚 𝑒𝑛 𝑞𝑢𝑎𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎 𝑢𝑛𝑠 𝑑𝑖𝑒𝑠.

𝐺𝑟𝑎̀𝑐𝑖𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑛𝑜𝑢 𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑠, 𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑒𝑚 𝑙𝑙𝑢𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡 𝑝𝑒𝑟𝑞𝑢𝑒̀ 𝑛𝑜 𝑡𝑜𝑟𝑛𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑎𝑟.

Rubén Cortés – Director de De festa en festa 2.0