L’Ajuntament de Sueca, a través de la Regidoria de Festes, convoca el concurs per a triar el cartell anunciador de les Festes Majors de Sueca 2022. Una vegada es publique definitivament en el BOP, la qual cosa s’anunciarà pertinentment en els perfils de xarxes socials de l’Ajuntament, les persones interessades disposaran de 20 dies naturals per a presentar els seus dissenys. “Des de la Regidoria de Festes es pretén seguir amb este tipus de concurs per a triar la imatge representativa del que seran les nostres Festes Majors. Hem pogut comprovar com, any rere any, els treballs que es presenten són de molt bona qualitat i cada vegada són més els veïns que entren a concursar en este  certamen, per la qual cosa hem de continuar potenciant l’interés pel concurs”, ha assenyalat la regidora de Festes, Gema Navarro.

En breu, la convocatòria es publicarà en el BOP i, a partir d’eixe moment, les persones interessades disposaran d’un termini de 20 dies naturals per a presentar la seua sol·licitud, que s’ajustarà al model de l’annex de la convocatòria, preferentment per via telemàtica, a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Sueca. Excepcionalment, quan les persones sol·licitants no disposen de mitjans electrònics, podran presentar la sol·licitud i documentació de manera presencial en el Registre General d’Entrada de l’Ajuntament, en horari de 9 a 14 hores, mitjançant cita prèvia que es podrà sol·licitar en la web municipal o a través del telèfon 960.919.138. Una vegada presentada la sol·licitud corresponent de participació en el Registre, el treball o treballs s’entregaran sense identificar en el Departament de Festes (2n pis), per a preservar la seua autoria, amb tota la documentació corresponent.