• El valor estimat del contracte és de 155.932,76 sufragat a través de les entrades, per a una duració del contracte d’un any més una pròrroga per un any més, (77.966,38 € x 2)

Les empreses que vulguen optar a la posada en marxa i execució artística i tècnica de la campanya anual de funcions del BIC Betlem de Tirisiti tenen de temps fins al 18 d’octubre fins a les 12 hores per a presentar-se, tal com marca el plec de condicions elaborat pel personal tècnic de la regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Alcoi i que com tots els documents d’aquest tipus és públic i es pot consultar en el perfil del contractant del consistori.

El citat document estableix que el valor estimat del contracte és de 155.932,76 euros per a una duració del contracte d’un any més una pròrroga per un any més, (77.966,38 € x 2). Els ingressos estan calculats sobre l’estimació de la recaptació de les entrades i el preu de les entrades té un tipus impositiu d’IVA del 10%. Quant als beneficis empresarials, resulta del càlcul un percentatge del 6%, que es considera homologable al dels contractes amb l’Administració, però la xifra està naturalment condicionada al fet que el públic i el nombre de funcions finalment realitzades siguen aquelles previstes en l’estimació inicial del Plec. Cal recordar que les funcions que es realitzen en cada temporada són, aproximadament, entre 175 i 210, en funció de la configuració que permeten els calendaris escolar i laboral de cada any, així com de la demanda dels centres educatius i de les entitats socials i culturals, sempre respectant el marc temporal obligat i la franja de disponibilitat que tècnicament siga possible d’atendre amb funcions afegides.

Les bases marquen com a objecte principal i específic realitzar integralment la posada en marxa i execució artística i tècnica de la campanya anual de funcions del BIC Betlem de Tirisiti del qual, amb caràcter general, és titular i propietari, garant i custodi de l’Ajuntament d’Alcoi.

Igualment hauran de realitzar integralment totes les accions preparatòries prèvies, incloent-hi el muntatge i implantació artístic-tècnica de l’escenografia específica del pesebre, amb l’adaptació necessària i amb tots els elements necessaris que han d’albergar el desplegament escènic de les funcions per part els equips mixtos actorals i tècnics, així com la zona complementària tematitzada que forma part inseparable de l’escenografia, en tant que assegura la correcta percepció del fet artístic i acomoda en disposició singular al públic de les funcions.

El plec estableix com a criteris objectius a puntuar la millora amb la decoració temàtica de la façana del teatre, també oferiment de funcions afegides al calendari inicial proposat, oferiment de muntatge d’exposició temàtica divulgativa de la història del BIC en el mateix recinte del teatre i l’acció informativa estàtica mitjançant materials divulgatius de la campanya, elaborats pel concessionari amb la supervisió del Departament de Cultura. Així mateix també inclou els criteris subjectius: presentació de Projecte – Memòria tècnica descriptiva per a realitzar el desplegament de la campanya, planificació d’accions necessàries i mitjans d’organització, amb detall del pla d’exhibició i referides al públic, a la difusió social i a la protecció del BIC, pla de mitjans i d’accions requerides de muntatge i desmuntatge de l’espai i de l’escenografia i representació d’un dossier pedagògic específic.

“Les representacions del Betlem de Tirisiti se celebren a la ciutat d’Alcoi des de fa més de cent anys i són quasi úniques com a supervivents d’una llarga tradició mediterrània de xicotets teatres de titelles amb tema i elements populars i religiosos. La seua vàlua antropològica afegida la situa entre les més valorades en tot l’Estat Espanyol i un element significatiu del bagatge cultural col·lectiu, és un referent del nostre Nadal, per la qual cosa va aconseguir ser declarat BIC, per al nostre govern és un element fonamental del Nadal Alcoià i continuarem secundant-lo i fomentant el seu reconeixement”, ha indicat el regidor de Cultura, Raül Llopis.