• El próxim 14 de maig serà la elecció de les Falleres Majors i les seues Corts d´Honor per a les Falles 2023

Una vegada finalitzat el termini d’admissió de candidatures per a Falleres Majors de Dénia 2023 (obert del 3 al 14 d’abril de 2022), les xiquetes i senyoretes que opten a aquests càrrecs són:

 Candidates a Fallera Major de Dénia 2023:

  • Srta Aida Gavilà Gómez (Falla París Pedrera)

Candidates a Fallera Major Infantil de Dénia 2023:

  • Xiqueta Alma Contrí Ortiz (Falla Diana)
  • Xiqueta Noa Dacosta Mut (Falla Oeste)
  • Xiqueta Laia Miñana Gregorio (Falla Darrere del Castell)
  • Xiqueta Paula Pastor Gavilà (Falla Baix la Mar)

Tal i com indica el reglament, al no haver-se presentat un mínim d’onze candidates, s’obri ara el període de candidates per a les corts d’honor.

El pròxim 14 de maig es procedirà a la elecció de les Falleres Majors de Dénia 2023 i les sues corts d’honor i el seu nomenament a l’Ajuntament de Dénia.