• Està identificat com una de les postes oficials romanes millor conservada del territori valencià

El Ple del Consell ha aprovat declarar Bé d’Interés Cultural (BIC), amb la categoria de zona arqueològica, el jaciment arqueològic de l’Hostalot, situat al terme municipal de Vilanova d’Alcolea.

El jaciment de l’Hostalot està identificat com una de les postes oficials romanes millor conservada del territori valencià. L’Imperi Romà el va utilitzar per al funcionament correcte del sistema de comunicacions entre la capital i els diferents territoris del Mediterrani.

La primera referència que es té d’aquest jaciment és de 1585, quan es menciona un hostal que havia d’haver-se edificat sobre les ruïnes romanes. Posteriorment, en 1923 l’arqueòleg Senent Ibáñez dona a conéixer aquest jaciment en un treball en què estudiava la Via Augusta, en el tram que s’estén entre els rius Sénia i Millars.

Les restes romanes descobertes han sigut diferenciades en quatre sectors, dels quals es té evidència de conservació de restes arqueològiques estructurals en dos, que són els que es proposa que siguen declarats com Bé d’Interés Cultural: el sector i el sector II.

En el decret de declaració es descriu el BIC, es concreten els valors de la protecció com bé d’interés cultural i s’articula la normativa de protecció, tant del jaciment declarat com de l’entorn.

La tramitació de l’expedient es va iniciar per resolució d’incoació de 28 d’octubre de 2021, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, i en l’expedient consten els informes favorables del Consell Valencià de Cultura i de la Reial Acadèmia de Belles Arts de San Carlos.