• Un total de 15 persones compondran la mesa d’organització i 25 persones la de redacció

L’Assemblea de presidentes i presidents de falla ha triat a les persones que compondran les meses d’organització del Congrés Faller (15 persones) i de redacció de l’avantprojecte de Reglament Faller (25 persones).

Pel que fa a la mesa d’organització del Congrés, han resultat triats, per aquest ordre: Juan Bosco Miquel (coordinador), Fernando Manjón, Amparo Serrano, Julio Torras, Patricia Cobacho, Antonio Fagoaga, Amparo Felip, Mª Jesús Andrés, Isabel Estela, José Ángel Monzó, José Vicente Lahuerta, Gabriel Aranaz, Noelia Soler, Rafael Ferrando i Pablo Guillen.

Pel que fa a la mesa de redacció de l’avantprojecte de Reglament Faller, han resultat triats, per aquest ordre, Jorge Miguel Guarro (coordinador), Vicente Carlos Boluda, Joaquín Berlanga, Juan Francisco Solivares, Enrique Almero, Ramón Estellés, Vicente Almela, Cecilia Herrero, Jorge Defez, Lorenzo Lamelas, Mª del Carmen Lledó, José Luis Font, José Manuel Ferrando, José Manuel Nieto, Luis Frejo, Pepe Pastor, Ximo Roig, Miquelo García, José Luis Gomar, Antonio Marco, José Luis Pérez, Manolo Mas, Miquel Ramon, Óscar Rueda i Ángel Santamaría.

El president de Junta Central Fallera, Carlos Galiana, en l’informe de Presidència, ha informat que el 14 de juliol finalitza el termini per a presentar les carpetes de les Falles de 2023 i que ha finalitzat la primera fase dels campionats de truc i parxís.

Pel que fa al punt 4 de l’ordre del dia, referent a l’elecció de les persones candidates per a les meses precongressuals, Galiana ha agafat la paraula per explicar que les votacions per a triar les persones que formaran part de les meses precongressuals s’han decidit fer telemàtiques per «optimitzar el temps», perquè si no fora així s’allargarien massa. Per altra banda, ha indicat que estos dies s’han enviat actualitzacions de les llistes de les persones candidates perquè han arribat incorrectament missatges a altres comptes de correu de Secretaria de JCF.

Abans de l’elecció, s’ha plantejat una votació perquè els presidents i presidentes pogueren expressar si passar a la votació o no. L’Assemblea ha aprovat, amb 134 vots a favor, 34 abstencions i 66 vots en contra, procedir a l’elecció de les persones candidates per a les meses d’organització del Congrés Faller i de redacció de l’avantprojecte de Reglament Faller.

📸 Armando Romero (JCF) 

GALERIA I VIDEO