• Un projecte per a la falla gran i sis per a la falla infantil

Un jurat no polititzat, triat per entitats artístiques, falleres i de la societat valenciana, avaluarà les candidatures dilluns i dimarts de la setmana que ve.

Fins a set projectes diferents, firmats per sis equips artístics, opten a ser les falles municipals que es plantaran en la Plaça de l’Ajuntament l’any que ve, una vegada esgotat el termini fixat en la crida a projecte per a la presentació de candidatures. Un dels projectes s’ha presentat per a ser la falla gran i les altres sis candidatures opten a ser la falla infantil municipal de 2023. El regidor de Cultura Festiva de l’Ajuntament de València, Carlos Galiana, ha recordat l’increment pressupostari en un 6 % per a les dos falles, abastant en el cas de la falla infantil el pressupost més alt de la història i en el cas de la gran, el més alt de l’última dècada.

Dos jurats independents i paritaris, els i les integrants dels quals ho seran a proposta d’entitats artístiques, falleres i de la societat valenciana, avaluaran les candidatures entre dilluns i dimarts de la setmana que ve. Així, la composició del jurat, que decidirà si la candidatura presentada per a la falla gran serà finalment el projecte que es plantarà en la Plaça de l’Ajuntament l’any que ve, el conformaran les persones proposades pel Gremi Artesà d’Artistes Fallers de València, la Federació de Falles d’Especial, València Capital Mundial del Disseny 2022, Levante-El Mercantil Valenciano i Visit València. D’altra banda, el comité de selecció que triarà la falla infantil municipal de 2023 l’integraran representants a proposta del Gremi Artesà d’Artistes Fallers de València, la Federació de Falles de Primera A, València Capital Mundial del Disseny 2022, Onda Cero València i Mamás en Acción. La composició definitiva dels jurats serà secreta fins al moment de la deliberació.

Galiana, que tindrà veu però no vot durant les deliberacions, ha volgut destacar “l’aposta per la falla com a element central de la festa i, conseqüentment, per la supervivència del sector dels artistes fallers”. En este sentit, ha recordat els diversos increments de les subvencions per a falla que l’Ajuntament ha impulsat des de la primera suspensió de les Falles per la pandèmia. “Els artistes fallers han tingut un aliat en el govern de Joan Ribó perquè des del primer minut vàrem ser conscients de la necessitat d’eixes ajudes per evitar un any en blanc o que en tornar de la pandèmia, quan tinguérem opció de plantar i cremar de nou ens trobàrem amb tallers buits; hem estat al seu costat i tornem a estar-ho amb unes falles municipals que incrementen de nou el seu pressupost”, ha explicat.

Els imports totals pressupostats arriben als 217.300 euros (IVA inclòs) en el cas de la falla gran municipal -12.300 euros més que en 2020-, mentre que per a la falla infantil municipal la partida ha sigut de 30.210 euros, 1.710 euros més que en l’anterior edició.

Criteris avaluables

Els criteris que tindran en compte els comitès de selecció per a triar les falles municipals de 2023 inclouran la solvència tècnica i artística global dels projectes presentats, la seua originalitat, el caràcter satíric de l’obra en conjunt, la seua claredat conceptual i la singularitat de la idea plantejada, la integració de l’obra en l’espai públic en què ha d’instal·lar-se, la qualitat compositiva i espacial, la facilitat de recorregut, accessibilitat i relació visual des de l’exterior, l’adequació entre l’obra i el seu suport literari, l’ús de materials per contribuir a una cremà el més neta i respectuosa possible amb el medi ambient, l’ús de recursos que afavorisquen la interacció de l’obra amb el públic i l’adequació del projecte als objectius marcats en la convocatòria.

Una vegada resolt el procés de selecció i en el termini màxim d’un mes, les persones responsables de les propostes seleccionades hauran de presentar un projecte definit i concretat davant l’Ajuntament. Durant eixe termini, el comité de selecció i l’Ajuntament podran mantindre una sessió informativa en què es poden incloure en el desenvolupament del projecte els suggeriments que puguen aparéixer com a resultat de l’examen, valoració i resolució i aquells que puga assenyalar el consistori amb posterioritat, sempre que no alteren substancialment la proposta seleccionada.