• El plaç esta obert fins al 15 de juny 
La Junta Local Fallera i l’Ajuntament d’Alberic obrin el termini de presentacions de candidatures per a Fallera Major d’Alberic de 2023
La Junta Local Fallera d’Alberic ha marcat el calendari per a escollir a la nova Fallera Major d’Alberic per a les Falles 2023. Aquelles falleres que complisquen els requisits per tal de poder ser Fallera Major d’Alberic, hauran de presentar la instància en el Registre d’Entrada o la Seu Electrònica de l’Ajuntament d’Alberic i fins al dimecres 15 de juny.
Esta sol·licitud haurà de tenir el Vistiplau del President/-a de la Comissió Fallera a la que pertany la candidata (com que compleix els requisits per poder presentar-se), i hauran d’adjuntar una fotografia en traje regional, sense que aparega cap distintiu de la seua comissió fallera (és preferible en format JPG).