L’Ajuntament de València convoca les subvencions destinades a les comissions falleres per a cobrir les despeses de pirotècnia de les Falles 2022. Podran concórrer a la convocatòria les comissions falleres de la ciutat de València constituïdes com a entitats sense ànim de lucre, integrades en la Junta Central Fallera i que figuren inscrites en el registre municipal d’entitats ciutadanes de l’Ajuntament. La convocatòria, que publica el Butlletí Oficial de la Província de València (BOPV), té un muntant global de 75.000 euros.

Són despeses subvencionables les que hagen realitzat les comissions falleres en concepte de pirotècnia, entre les quals la mascletà, castells de focs artificials, correfoc, cremà, cordà o despertà, entre d’altres. Les despeses objecte de subvenció hauran d’haver estat realitzades durant les falles de 2022 i han de ser iguals o superiors a 3.000 euros, IVA inclòs.

Les comissions falleres han de presentar les sol·licituds per via telemàtica. Els formularis i la informació necessària per a la presentació de les sol·licituds es poden descarregar en la pàgina web municipal https://bit.ly/3NGN6Ti.

El termini de presentació d’instàncies és de vint dies naturals, comença el 5 de juliol i finalitza el pròxim 25 de juliol, ambdós inclusivament. Cada entitat sol·licitant podrà obtindre un màxim de 3.000 euros.