• Parc de Sant Roc, Poble de Silla completen el podi infantil i Poble de Silla i Mercat el podi gran

Les Falles de Silla ja tenen guanyadors. Este any la Falla Port de Silla guanya i fa doblet. 

Estos son els premis 2023. 

PREMIS FALLES INFANTILS
7é Falla El Molí
6é Falla La Marjal
5é Falla Reis Catòlics
4t Falla Mercat
3r Falla Poble
2n Falla Parc Sant Roc
1r Falla Port
PREMIS FALLES MAJORS
7é Falla La Marjal
6é Falla El Molí
5é Falla Reis Catòlics
4t Falla Sant Roc
3r Falla Mercat
2n Falla Poble
1r Falla Port

 

L´horari de la cremà de les falles sera la següent. 

Les falles la Marjal, el Molí, Reis Catòlics i Sant Roc es cremaran a les 00h ja que han conseguit els premis (7é, 6é, 5é i 4t). La del Mercat cremarà a les 00:30h per el 3r premi. A la 01h cremarà la del Poble i per últim per ser la millor falla de Silla será la del Port (01:30h).