• Se subvencionarà el 100% de les despeses justificades en actes fins al 30 d´abril d´enguany

L’Ajuntament ha convocat les ajudes econòmiques per a les comissions falleres per la participació d’agrupacions musicals en els festejos organitzats en el marc de les festes falleres de l’any en curs, 2022. El Butlletí Oficial de Província, BOP, publica este dimecres la convocatòria amb l’objectiu de “contribuir al manteniment de promoció de la festa i les activitats culturals artístiques vinculades a la cultura popular i tradicional valenciana”.

L’Ajuntament, a través de la Regidoria de Cultura Festiva, torna a convocar estes ajudes per a les agrupacions musicals després de quedaren suspeses per causa de la pandèmia de covid-19. En total, la convocatòria disposa d’una partida pressupostària de 75.000 euros, dirigida a donar suport a la participació de les formacions musicals en les festes des de l’inici dels actes i fins al 30 d’abril de 2022. Tal com ha explicat el regidor de Cultura Festiva, Carlos Galiana, “un any més convoquem estes subvencions per tal d’ajudar les comissions falleres a contractar bandes de música i contribuïm al manteniment de la promoció de la festa i les activitats culturals i artístiques vinculades a la cultura festiva valenciana”.

Poden sol·licitar les ajudes totes les comissions integrades la Junta Central Fallera i inscrites en el Registre municipal d’entitats ciutadanes de l’Ajuntament. Tal com establix la convocatòria, s’entén per agrupacions musicals grups de tabal i dolçaina, bandes de música, i agrupacions de músics que hagen participat en cercaviles i actes oficials durant les celebracions falleres. A més, les bases subratllen que les despeses poden correspondre a una o a diverses agrupacions musicals, i l’import a subvencionar serà el 100% total de la suma de les despeses justificades. En el cas que el total sol·licitat per totes les comissions supere el muntant previst de 75.000 euros, esta partida es prorratejarà entre totes les peticions aprovades.

El termini de presentació de les sol·licituds estarà obert durant els 20 dies naturals següents a la publicació de l’anunci en el BOP. Els formularis i la informació necessària per a la presentació de les sol·licituds es poden descarregar en la pàgina web municipal https://bit.ly/3ngn6ti.